ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

АВТОРСЬКЕ ПРАВО 

- Реєстрація авторського права в Україні; 

- Складання та державна реєстрація договорів про передачу передачу авторських прав; 

- Складання та державна реєстрація ліцензійних договорів.  


ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ (ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ)

- Реєстрація ТМ в Україні та за кордоном; 

- Продовження строку дії свідоцтва на ТМ; 

- Визнання ТМ загальновідомою; 

- Складання та державна реєстрація договорів про передачу прав на ТМ; 

- Складання та державна реєстрація ліцензійних договорів. 


ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ 

- Патентування промислових зразків в Україні і за кордоном; 

- Підтримка чинності патенту; 

- Продовження дії патенту; 

- Складання та державна реєстрація договорів про передачу прав на промислові зразки; 

- Складання та державна реєстрація ліцензійних договорів. 


ВИНАХОДИ І КОРИСНІ МОДЕЛІ 

- Патентування винаходів і корисних моделей в Україні і за кордоном; 

- Підтримка чинності патенту; 

- Складання та державна реєстрація договорів про передачу прав на винаходи, корисні моделі, а також ліцензійних договорів. 


ДОГОВОРИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

- Складання та державна реєстрація договорів про передачу прав на об'єктів права інтелектуальної власності (ОІВ), а також ліцензійних договорів; 

- Договори між правовласниками про спільне управління правами на ОІВ; 

- Складання договорів про створення за замовленням і використання ОІВ, у тому числі з дизайнерами.


ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

- Претензійна та позовна робота щодо захисту прав інтелектуальної власності; 

- Досудовий та судовий захист при пред'явленні претензій про порушення прав інтелектуальної власності; 

- Претензійна робота по припиненню незаконного використання контенту на веб-сайтах;


ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА МИТНОМУ КОРДОНІ 

- Внесення інформації про ОІВ до митного реєстру з метою припинення незаконного імпорту та / або експорту товарів з порушенням прав інтелектуальної власності. 


ОЦІНКА ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (ОІВ)

Оцінка ОІВ з метою: 

- визначення розміру роялті; 

- продажу ОІВ; 

- внесення до статутного капіталу юридичної особи.


СУМІЖНІ ПОСЛУГИ:

РЕКЛАМА, ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЙ 

- Консультування з питань дотримання законодавства при рекламі товарів, робіт, послуг у тому числі при їх маркуванні; 

- Складання договорів про розміщення реклами (ТV, радіо, зовнішня, на публічних і спортивних заходах, рекламноая інтеграція в кінофільми та інше); 

- Складання договорів на виготовлення рекламного контенту з продакшн - компаніями, телеканалами, радіостанціями, партнерами акцій, виконавцями (артисти, знаменитості); 

- Юридичний аналіз змісту рекламних матеріалів; 

- Юридичний супровід організації та проведення рекламних заходів (у т. ч. акцій), розробка механізму їх проведення.


НЕДОБРОСОВІСНА КОНКУРЕНЦІЯ 

- Юридичний супровід питань, пов'язаних із захистом від недобросовісної конкуренції, а також питання про дотримання вимог законодавства в цій сфері у власній господарській діяльності; 

- Робота із запитами органів Антимонопольного комітету України (АМК), пов'язаними з дотриманням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції; 

- Оскарження рішень АМК в адміністративному та судовому порядку; 

- Юридичний супровід звернення до органів АМК у зв'язку з недобросовісними діями конкурентів, а також захист від таких претензій.