До якого суду звертатись?

21.12.2018

 Велика Палата Верховного Суду винесла постанову 12.12.2018 року та залишила в силі судові рішення першої та апеляційної інстанції (цивільне провадження) лише з того, щоб забезпечити позивачу право на судовий захист та справедливий судовий розгляд, при цьому посилалась, що справа має бути розглянута адміністративним судом.

Розглянута цивільна справа за позовом фізичної особи до уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Михайлівський» Волкова О.Ю., Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, третя особа - ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр», про стягнення коштів за прострочення виконання грошового зобов'язання.

Рішенням Шевченківського районного суду міста Києва 20.11.2017 позов задоволено. Зобов'язано уповноважену особу Фонду внести доповнення до переліку рахунків, за якими вкладники мають право на відшкодування коштів за рахунок Фонду, шляхом включення до цього переліку позивача. Зобов'язано Фонд внести зміни до реєстру відшкодувань вкладникам для здійснення виплат відповідно до наданого уповноваженою особою Фонду доповнення до переліку рахунків, доповнивши вказаний реєстр відомостями щодо позивача для відшкодування йому коштів згідно з договорами, затвердити такі зміни в реєстрі і здійснити виплати гарантованої суми через банки-агенти, що здійснюють такі виплати, в готівковій формі.

Постановою Апеляційного суду міста Києва 07.05.2018 рішення суду першої інстанції залишено без змін.


В своїх висновках касаційна інстанція зазначила, що при визначенні предметної юрисдикції справ суди повинні виходити із суті права та/або інтересу, за захистом якого звернулася особа, заявлених вимог, характеру спірних правовідносин, змісту та юридичної природи обставин у справі.

Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку про те, що спір стосовно формування переліку вкладників, які мають право на гарантоване державою відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, та затвердження реєстру вкладників для здійснення гарантованих виплат, є публічно-правовим та належить до юрисдикції адміністративних судів з урахуванням установленого граничного розміру відшкодування за вкладами.

Суд також взяв до уваги зауваження ЄСПЛ, який неодноразово встановлював порушення Україною Конвенції через наявність юрисдикційних конфліктів між національними судами. Тому в своєму рішенні Верховний Суд, не відступаючи від правових висновків, викладених у постановах раніше, з метою забезпечити позивачу право на судовий захист та справедливий судовий розгляд, вважав за можливе залишити в силі судові рішення першої та апеляційної інстанцій, які розглянули справу за правилами цивільного судочинства.

По справі також є Окрема думка. Судді вважали помилковими висновки Великої Палати Верховного Суду щодо визначення юрисдикції в цій справі, оскільки справа підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

Посилання на офіційний текст рішення: https://reyestr.court.gov.ua/Review/78628322