Фермерське господарство та процедура банкрутства в новому кодексі

02.05.2019

Прийнятий ВР України Кодекс України з процедур банкрутства 18.10.2018, офіційно опублікований 20.04.2019 року окремо передбачає процедуру банкрутства фермерського господарства та її особливості.

Так, статтею 95 Кодексу передбачено, що підставою для визнання фермерського господарства банкрутом є наступне:

- неспроможність задовольнити протягом 6 місяців після закінчення відповідного періоду сільськогосподарських робіт вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями

та/або

- виконати зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України.

Хто звертається до суду?

Голова фермерського господарства за наявності письмової згоди всіх членів фермерського господарства подає до суду заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство. Разом подає документи щодо:

- складу і вартості майна фермерського господарства;

- складу і вартості майна, що належить членам фермерського господарства на праві власності;

- розміру доходів, які можуть бути одержані фермерським господарством після закінчення відповідного періоду сільськогосподарських робіт.

Чи передбачена процедура відновлення платоспроможності?

Голова фермерського господарства у 2-х місячний строк з дня прийняття судом заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство фермерського господарства може подати план відновлення платоспроможності свого господарства.

Якщо після закінчення відповідного періоду сільськогосподарських робіт та отримання доходів господарству вдасться погасити вимоги кредиторів, то суд приймає ухвалу та вводить процедуру розпорядження майном фермерського господарства.

На який строк вводиться процедура розпорядження майном?

Строк не може перевищувати 15 місяців. Процедура розпорядження майном фермерського господарства вводиться на строк закінчення відповідного періоду сільськогосподарських робіт з урахуванням часу, необхідного для реалізації вирощеної (виробленої та переробленої) сільськогосподарської продукції.

Процедура розпорядження майном. Підстави припинення.

Суд призначає розпорядника майна в порядку, встановленому цим Кодексом. Однак процедура розпорядження майном фермерського господарства може бути достроково припинена судом за заявою розпорядника майна чи будь-кого із кредиторів у разі:

  • невиконання заходів, передбачених планом відновлення платоспроможності фермерського господарства;
  • наявності інших обставин, які свідчать про неможливість відновлення платоспроможності фермерського господарства.
  • насадження,
  • господарські та інші будівлі,
  • меліоративні та інші споруди,
  • продуктивна і робоча худоба, птиця,
  • сільськогосподарська та інша техніка і обладнання,
  • транспортні засоби,
  • інвентар та інше майно, набуте для фермерського господарства на загальні кошти його членів,

В разі дострокового припинення процедури розпорядження майном фермерського господарства господарський суд визнає його банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру.

Ліквідаційна процедура.

До складу ліквідаційної маси фермерського господарства включаються:

1) нерухоме майно, яке перебуває у спільній власності членів фермерського господарства, у тому числі:

2) право оренди земельної ділянки,

3) інші майнові права, які належать фермерському господарству і мають грошову оцінку.

Продане таке нерухоме майно, а також майнові права щодо нерухомого майна, які включаються до складу ліквідаційної маси фермерського господарства, можуть лише на аукціоні, обов'язковою умовою є збереження цільового призначення сільськогосподарських об'єктів, що продаються.

Майно, що належить голові та членам фермерського господарства на праві приватної власності, а також інше майно, щодо якого доведено, що воно набуто на доходи, які не є у спільній власності членів фермерського господарства, не включається до складу ліквідаційної маси.

Земельна ділянка, надана фермерському господарству в тимчасове користування, у тому числі на умовах оренди, використовується відповідно до ЗК України.

З дня прийняття постанови про визнання фермерського господарства банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури діяльність фермерського господарства припиняється. Суд надсилає копію постанови до органу, який здійснив державну реєстрацію фермерського господарства, та до органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням фермерського господарства.

Відповідно до Перехідних положень цей Кодекс набирає чинності та вводиться в дію через 6 місяців з дня його офіційного опублікування, крім положень, які визначають створення електронної торгової системи та авторизації електронних майданчиків, які набирають чинності та водяться в дію через 3 місяці.