Кримінальний проступок чи злочин?

26.11.2018

Що мені за це буде? Які наслідки? Часто клієнти задають таке питання. І сьогодні зміни в законодавстві диктують нову шкалу класифікації кримінальних правопорушень.

Верховна Рада 22.10.2018 прийняла ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень». Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

Отже, що нового потрібно знати, розглянемо детальніше.

Не є кримінальним правопорушенням дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого цим Кодексом, але через малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі (ч.2 ст. 11 КК України).

Також змінено визначення співучасників відповідно до ст. 27 КК України, зазначено хто є пособником, та що не є співучастю.

Окрім того, внесено зміни до кодексу, що повторність відсутня, окрім іншого, після відбуття покарання за вчинення кримінального проступку (ст. 32 КК України). Викладено в новій редакції статтю щодо звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям (ст. 45 КК України). Окремої уваги заслуговують зміни в ст. 81 та ст. 82 КК України, якими передбачено умовно-дострокове звільнення від відбування покарання та заміну невідбутої частини покарання більш м'яким за умови призначеного судом покарання за кримінальний проступок.

Запровадження інституту кримінальних проступків звісно тягне за собою зміни також в санкціях статей основної частини КК України.

Щодо практичного застосування цих нововведень, то розслідування проступків провадитиметься у формі дізнання із відповідним спрощенням процедури, включаючи скорочені строки (не можуть перевищувати місяць з дня повідомлення про підозру), спрощений порядок судового розгляду (за певних умов), що сприятиме забезпеченню швидкого розслідування, а також зменшенню навантаження на слідчих органів досудового розслідування. Відповідно до ч.3 ст.38 КПК України, їх повноваження при досудовому розслідуванні кримінальних проступків зможуть здійснювати співробітники інших підрозділів, зокрема органів Національної поліції, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства.

Окремо в ст.298-1 КПК України визначено процесуальні джерела доказів у кримінальних проступках та зазначено, що окрім загальних доказів, які передбачені ст.84 цього Кодексу, будуть також пояснення осіб, результати медичного освідування, висновок спеціаліста, показання технічних приладів та технічних засобів, що мають функцію фото- і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису. І можуть вони бути використані у кримінальному провадженні за погодженням з слідчим суддею.

Аналізуючи зазначене, можемо підсумувати, що безумовно, такі зміни до кримінального процесуального та матеріального права щодо кваліфікації кримінальних правопорушень визначають ще один правовий вектор.