НОВІ ПРАВИЛА в КПК УКРАЇНИ

05.11.2019

Змінилися норми в процесуальному законодавстві з набранням чинності ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства" від 04.10.2019 року.

Розгляд справи в суді прискорили

 • Судовий розгляд починається з оголошення прокурором короткого викладу обвинувального акту. Суд, з урахуванням розумних строків, може обмежити тривалість оголошення прокурором короткого викладу обвинувального акту, а також оголошення короткого викладу позовної заяви.
 • Запроваджено право проголосити вступні промови. Першою промову оголошує сторона обвинувачення, потім сторона захисту. У вступній промові сторона визначає правову позицію та докази, якими підтверджуватиме наведені нею обставини, порядок їх дослідження. За економії процесуального часу суд має право зупинити проголошення вступної промови.

Експертиза

 • Сторони кримінального провадження мають право самостійно залучати експерта для проведення експертизи без звернення до слідчого судді.
 • Слідчий та прокурор мають право самостійно звертатися до експерта для проведення психіатричної експертизи з метою підтвердження неосудності чи обмеженої осудності особи.
 • Слідчий суддя може залучити експерта на підставі клопотання сторони захисту та за умови наявності поважних причин, які не дозволяють стороні захисту залучити експерта власними силами. Сторона обвинувачення позбавлена такого права заявляти клопотання про призначення експертизи.
 • Розширено список суб'єктів судово-експертної діяльності: державні спеціалізовані установи, а також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених ЗУ «Про судову експертизу».

Дізнання та досудове слідство у кримінальних справах

 • Органи Державної кримінально-виконавчої служби України виключено з переліку органів досудового розслідування. Слідчі цих органів позбавлені права здійснювати дізнання і досудове слідство у кримінальних провадженнях.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ)

 • НАБУ отримало право на набір негласних штатних працівників (набір здійснюється за конкурсом), якими можуть бути детективи, старші детективи та працівники інших підрозділів НАБУ.
 • НАБУ та Державне бюро розслідувань (ДБР) мають право на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

Щодо заходів забезпечення провадження

 • Слідчий та прокурор у разі відмови у задоволенні (часткового задоволення) клопотання про арешт тимчасово вилученого майна або скасування арешту такого майна (повністю чи частково) зобов'язані негайно вжити заходів для повернення вилученого майна власнику та направити повідомлення про виконання відповідної ухвали слідчому судді.
 • Якщо не відомі дані про особу, яка затримана, вона ідентифікується у протоколі затримання шляхом її детального опису та долучення фото.
 • Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді застави або про відмову в застосуванні такого заходу оскаржується.

Щодо закриття кримінального провадження

 • Кримінальне провадження може бути закрито в зв'язку з тим, що не встановлено особу, винну у вчиненні кримінального правопорушення, протягом строку давності притягнення до кримінальної відповідальності. У разі розслідування особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров'я особи або злочину, за який може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі ця норма закону не застосовується.
 • Учасники кримінального провадження мають право заявляти клопотання про закриття кримінального провадження прокурору, а потім прокурор звертається з клопотанням про закриття кримінального провадження до суду.

Щодо інших нововведень

 • Генеральний прокурор, його заступник та керівник регіональної прокуратури мають право передоручати вручення підозри особливій категорії осіб (депутатам, суддям, адвокатам, детективам НАБУ, прокурорам, працівникам НАЗК та іншим спеціальним суб'єктам) будь-якому слідчому або прокурору.
 • Для виконання процесуальних дій за межами території України дозвіл прокурора або суду не потрібний. Лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони.