Новинки законодавця щодо відновлення кредитування

08.11.2018

Заслуговує уваги та вивчення опублікований Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування» від 03.07.2018. Закон регулює зміни до положень про іпотеку, поруку, заставу, переказ грошових коштів. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2478-viii Введення в дію, відбудеться 04.02.2019.

Зазначений закон передбачає наступні зміни та особливості:

- у разі якщо іпотекодавцем предмет іпотеки було реконструйовано або щодо нього було проведено самочинне будівництво, всі реконструйовані, новостворені об'єкти нерухомості вважаються предметом іпотеки відповідно до іпотечного договору.

- внесено зміни щодо прав та обов'язків іпотекодержателя, зокрема, у разі визнання прилюдних торгів такими, що не відбулися, іпотекодержатель має право залишити за собою предмет іпотеки за початковою ціною третіх прилюдних торгів у порядку, передбаченому законом.

- скорочено строк пред'явлення вимог кредитора спадкодавця до спадкоємця.

- збільшено строк поруки, якщо він не встановлений в договорі. Порука припиняється у разі виконання основного зобов'язання у повному обсязі або якщо кредитор протягом 3 років з дня настання строку (терміну) виконання основного зобов'язання не пред'явить позову до поручителя. На сьогодні цей строк становить 6 місяців.

- вказано, що якщо строк (термін) виконання основного зобов'язання не встановлений або встановлений моментом пред'явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор протягом 3 років з дня укладення договору поруки не пред'явить позову до поручителя. В діючому законодавстві строк пред'явлення позову - 1 рік. Для зобов'язань, виконання яких здійснюється частинами, строк поруки обчислюється окремо за кожною частиною зобов'язання, починаючи з дня закінчення строку або настання терміну виконання відповідної частини такого зобов'язання.

- більш детально описано відповідальність солідарних боржників перед кредитором в разі їх ліквідації /припинення.