Підсумки квітня 2019 року

22.05.2019

15.04.2019 президент підписав Кодекс України з процедур банкрутства.

Введення в дію відбудеться 21.10.2019.

Новел в Кодексі достатньо, зазначимо деякі з них.

 • Всі майнові спори за участю боржника розглядаються у справі про банкрутство за правилами ГПК України.
 • В кодексі закладено умови солідарної відповідальності керівника боржника та субсидіарної відповідальності третіх осіб у зв'язку з доведенням боржника до банкрутства.
 • Суд може відсторонити арбітражного керуючого без наявності підстав для комітету кредиторів.
 • Заявник (боржник або кредитор) можуть авансувати основну винагороду арбітражного керуючого.
 • Після порушення провадження у справі про банкрутство арешт майна на майно боржника застосовується виключно господарським судом у межах справи про банкрутство.
 • Не підлягає зупиненню провадження у справі про банкрутство юридичної особи.
 • Передбачено звільнення активів з податкової застави.
 • Скасування арештів, накладених на майно боржника, під час процедури розпорядження майном боржника.
 • Забезпечені кредитори можуть частково відмовитися від забезпечених вимог і зробити їх конкурсними.
 • Якщо вимоги заявлені після 30-денного строку, вони не вважаються погашеними, а задовольняються в порядку черговості. Такі кредитори є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.
 • Суттєва відмінність в компетенції зборів кредиторів та комітету кредиторів щодо введення наступної процедури у справі про банкрутство.
 • Ліквідатор зобов'язаний діяти і доводити свою повноту дій для виявлення і повернення активів боржника.
 • Якщо господарський суд не встановить ознаки неплатоспроможності боржника він закриває провадження у справі про банкрутство.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19