ПРАВА АВТОРА

19.09.2019

Творчі люди часто згадують про права лише тоді, коли їх порушено. Отже, щоб уникнути порушень, потрібно знати права та відстоювати їх.

Які права має автор?

Автор має право вимагати виплати винагороди за будь-яке використання твору.

Право доступу до твору образотворчого мистецтва - при передачі твору або матеріального об'єкта, в якому втілено цей твір, у власність іншій особі автор має право вимагати надання доступу до цього твору з метою його використання для відтворення (виготовлення примірників, слайдів, карток, переробок тощо).

Право слідування - право на отримання 5% від ціни кожного наступного продажу твору через аукціон, галерею, салон, магазин тощо, який йде після першого його продажу, здійсненого автором твору. Виплата винагороди в цьому випадку здійснюється зазначеними аукціонами, галереями, салонами, магазинами.

У чому полягає порушення авторських прав?

Порушення авторського права - вчинення дій, які порушують особисті немайнові та майнові права (використання без дозволу власника прав).

Піратство у сфері авторського права - опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення з її митної території та розповсюдження контрафактних примірників творів, а також інтернет-піратство, тобто вчинення будь-яких дій, які визнаються порушенням авторського права з використанням мережі Інтернет.

Плагіат - оприлюднення, повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору.

Яка відповідальність за порушення авторських прав?

Цивільно-правова, адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення авторських прав в Україні.

  • Використовуйте можливість для досудового врегулювання спору. Це допомагає знайти рішення та припинити спірну ситуацію.

В межах розгляду справи в провадженні цивільного/господарського/кримінального судочинства, автор може ставити вимоги про:

- відшкодування моральної шкоди;

- відшкодування збитків (матеріальної шкоди), включаючи упущену вигоду або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторських прав, або виплату компенсації;

- заборону опублікування творів, припинення їх розповсюдження.

Такий спосіб захисту ефективний та приводить до позитивного результату.

  • До адміністративної відповідальності порушники можуть притягатися за незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності (наприклад, художнього твору), привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності. Передбачено штраф 170-3400 грн. з конфіскацією незаконно виготовленої продукції, а також обладнання і матеріалів, призначених для її виготовлення.
  • Кримінальна відповідальність передбачена за незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, а так само незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм, відеограм і програм мовлення, їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, камкординг, кардшейрінг або інше умисне порушення авторського права і суміжних прав, а також фінансування таких дій, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі (від 34000 грн.). Передбачено покарання: штраф, позбавлення волі на термін до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років або без такого.

Звертайтесь до  VertiS LAW FIRM і адвокати допоможуть обрати дієвий інструмент для захисту прав автора. 

Фото pixabay.com