Права працівників по догляду за дитиною у випадку карантину

19.01.2021

     У зв'язку із оголошенням локдауну виникають питання щодо прав батьків, у зв'язку із забороною дітям відвідувати заклади освіти, тому ми спробуємо внести певну ясність. 

          У статті 18 Закону «Про відпустки» визначено, що підприємство за рахунок власних коштів може надавати жінкам частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості (після досягнення нею трирічного віку).

          Ця відпустка може бути використана повністю або частинами також батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів (ч. 3 ст. 18 Закону).

        За бажанням жінки або осіб, зазначених у ч. 3 ст. 18 Закону, у період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома, якщо особа заздалегідь погодила це питання з керівництвом.

     Відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов'язковому порядку матері або іншій особі для догляду за дитиною віком до 14 років на період оголошення карантину на відповідній території (п. 3-1 ст. 25 Закону України «Про відпустки»).

          Варто також враховувати, що жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, а також іншим особам, зазначеним у ст. 182-1 КЗпП, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів.

        Призупинення діяльності закладів освіти може бути визнано поважною причиною для відсутності на роботі, за якою працівник не може буде звільнений за прогул (п. 4 ст. 40 КЗпП). Але, у такому випадку потрібно довести, що за дитиною не було кому доглядати (скажімо, за дитиною не могла доглянути дружина працівника).

          Вагітні жінки, жінки, які мають дитину віком до 3 років, одинокі матері, які мають дитину до 14 років, а також деякі категорії осіб, зазначені в ст. 186-1 КЗпП, взагалі не можуть бути звільнені з дисциплінарних мотивів, зокрема за прогул (ч. 3 ст. 184 КЗпП).

           Якщо в особовій справі працівника відсутня копія свідоцтва про народження дитини, вона повинна бути долучена до заяви про надання такої відпустки з пред'явленням оригіналу. Ця умова є обовязковою для батьків. Інші особи, які фактично здійснюватимуть догляд за дитиною, для надання відпустки повинні документально підтверджувати цю обставину.

           Молодший радник VertiS LF Усольцева Софія