ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

16.09.2019

Продовжуємо надавати відповіді на запитання, та розповімо про право інтелектуальної власності, його правовий захист.

Які особисті немайнові права інтелектуальної власності?

  • Право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об'єкта права інтелектуальної власності;
  • право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об'єкта права інтелектуальної власності;
  • інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Також суб'єкти права інтелектуальної власності мають право забороняти під час публічного використання твору згадки свого імені (право на анонімність).

Право вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені на об'єктах права інтелектуальної власності, їх примірниках і під час будь-якого їх публічного використання.

Які майнові права інтелектуальної власності?

  • Право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;
  • виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності;
  • виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;
  • інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Наведемо приклад, якщо ви придбали картину, то разом з нею у вас немає права на її розміщення в інтернеті. Такі дії можливі, але лише при укладенні окремого договору з автором про передавання відповідних майнових прав на неї. Тобто, перехід права власності на річ не означає переходу права на об'єкт права інтелектуальної власності.

Також власник майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності має право:

1) відтворювати його будь-яким способом й в будь-якій формі;

2) публічно його демонструвати, серед іншого й по телебаченню;

3) публікувати його як у пресі, так і в інтернеті;

4) переробляти та вносити зміни;

5) включати його до збірників, баз даних тощо;

6) продавати, імпортувати і експортувати.

Які законодавчі акти по захисту інтелектуальної власності діють в Україні?

В Україні діють такі закони «Про авторське право і суміжні права», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на промислові зразки» та інші. Окрім того, норми щодо регулювання відносин інтелектуальної власності містяться також в інших законах: «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних», «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» та інших.

У разі необхідності, застосовуються міжнародні договори у сфері інтелектуальної власності, згода на обов'язковість яких надана ВР України.

Які міжнародні організації захисту прав інтелектуальної власності?

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ), заснована при ООН в 1976 році займається розвитком та захистом інтелектуальної власності в усьому світі.

При ВОІВ діє центр по арбітражу та посередництву. Також з 1999 року ВОІВ надає послуги по врегулюванню суперечок, які виникають при реєстрації та використанні найбільш поширених типових назв доменів в Інтернеті (.com, .net, .org).

Двома ключовими угодами в сфері захисту прав інтелектуальної власності є Паризька конвенція про охорону промислової власності (1883) та Бернська конвенція про охорону літературних та художніх творів (1886).

Що означає і навіщо знак © ?

Всім відоме позначення © є спеціальним знаком охорони і складається з трьох елементів: буква С, обведена в коло; ім'я або найменування суб'єкта авторських прав; дата першої публікації твору.

Знак © - це юридичне попередження того, що конкретній особі належить авторське право на твір. Крім того, такий знак допомагає визначити особу, до якої можна звернутися з пропозицією про отримання ліцензії на використання твору або придбання прав на нього. Відсутність/наявність знака охорони авторського права на твір не впливає на його правову охорону.

Фото pixabay.com