Право визнати договір недійсним у разі його розірвання

29.01.2019

Розірвання сторонами договору, виконаного повністю або частково, не позбавляє сторін права на звернення до суду з позовом про визнання такого договору недійсним.

ВС України у постанові від 23.12.2015 (справа 3-1143гс15) зробив правовий висновок про те, що відповідно до приписів ч. 1 ст. 216 ЦК України, ч. 3 ст. 207 ГК України фактичне користування майном на підставі договору оренди в разі визнання його недійсним унеможливлює застосування наслідків недійсності правочину відповідно до статті 216 ЦК України, оскільки використання майна - «річ» безповоротна, і відновити первісне положення сторін практично неможливо. В цьому випадку, визнаючи договір оренди недійсним, необхідно серед іншого встановити обставини, пов'язані з виконанням договору, та визначити момент, з якого вважаються припиненими зобов'язання за цим договором. Оскільки договір сторони розірвали, а майно повернули, то зобов'язання за спірним договором є припиненими. Отже визнання договору оренди недійсним є неможливим, оскільки предмет спору припинив існування.

Однак новий Верховний Суд вирішив відійти від такої позиції та вказав наступне.

Відповідно до положень цивільного та господарського законодавства розірвання сторонами договору, виконаного повністю або частково, не позбавляє сторін права на звернення до суду з позовом про визнання такого договору недійсним.

Офіційний текст рішення: https://reyestr.court.gov.ua/Review/78376886.