Реєстрація знаків для товарів і послуг

28.11.2019
Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Право власності на знак засвідчується свідоцтвом від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.


Отримати свідоцтво має право будь-яка фізична або юридична особа, об`єднання осіб або їх правонаступники. Дані заносять до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки й продовжується, відповідно до нормативних докуменів, за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору. Після припинення дії свідоцтва ніхто іншій, крім колишнього власника, не має права на повторну реєстрацію знака протягом 3 років.

Як подати заявку?

Вимоги до заявки встановлені ЗУ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг.


Заявка подається безпосередньо до ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент). Також для подачі можливо скористуватися онлайн-системою електронного подання заявок на знаки для товарів і послуг.

Заявка може подаватися через представника в справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або іншу довірену особу.

Які документи необхідні для видачі свідоцтва?

Заявка (сукупність документів) складається українською мовою, повинна стосуватися одного знаку та містити:

  • заяву про реєстрацію знака, у якій обов'язково зазначаються відомості про заявника та його адреса;
  • зображення знака, який заявляється;
  • перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП).

Якщо заявник заявляє про охорону кольору чи поєднання кольорів як відрізняльної ознаки свого знака, то він повинен заявити про це та вказати в заяві колір чи поєднання кольорів; подати в заявці кольорові зображення знака.

За подання заявки сплачується збір.

Заключна стадія реєстрації

Висновок експертизи складається письмово та набирає чинності після затвердження його Мінекономрозвитку. На підставі такого висновку міністерство приймає одне з таких рішень:

  • про реєстрацію знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг;
  • про відмову в реєстрації знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг;
  • про реєстрацію знака щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації знака для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг.

Рішення за заявкою надсилається заявнику та публікується в офіційному бюлетені. Одночасно з публікацією відомостей про видачу свідоцтва Мінекономрозвитку здійснює державну реєстрацію знака, для чого вносить до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відповідні відомості.

Адвокати Vertis LF знають та мають досвід у веденні справ з питань реєстрації знаків для товарів та послуг, допоможуть на всіх етапах: від складення та подачі документів, до отримання кінцевого результату. 

Звертайтесь за консультацією та довіряйте справу професіоналам!