СЕРВІТУТ ЧИ ОРЕНДА?

20.06.2019

СЕРВІТУТ чи ОРЕНДА?

Що таке сервітут в сьогоднішніх умовах та чи зможе він стати альтернативою договору оренди - розглянемо далі.

В Земельному кодексі України визначено, що право земельного сервітуту - це право власника або землекористувача земельної ділянки чи іншої заінтересованої особи на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою (ділянками).

Кодекс визначає два види земельних сервітутів: постійні і строкові, при цьому строк його дії не може бути більшим за строк, на який така земельна ділянка передана у користування.

Земельний сервітут дає право власнику продовжувати володіти, користуватися та розпоряджатися земельною ділянкою.

Види права земельного сервітуту.

Відповідно до ЗК України, власники або землекористувачі земельних ділянок чи інші заінтересовані особи можуть вимагати встановлення земельних сервітутів, перелік яких постійно розширюється.

Законом передбачено наступні види земельного сервітуту:

- право проходу та проїзду на велосипеді;

- право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху;

- право на розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм);

- право на будівництво та розміщення об'єктів нафтогазовидобування;

- право на розміщення об'єктів трубопровідного транспорту;

- право прокладати на свою земельну ділянку водопровід із чужої природної водойми або через чужу земельну ділянку;

- право розміщення (переміщення, пересування) об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем;

- право відводу води зі своєї земельної ділянки на сусідню або через сусідню земельну ділянку;

- право забору води з природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право проходу до природної водойми;

- право поїти свою худобу із природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право прогону худоби до природної водойми;

- право прогону худоби по наявному шляху;

- право встановлення будівельних риштувань та складування будівельних матеріалів з метою ремонту будівель та споруд;

- інші земельні сервітути.

Звісно, земельний сервітут підлягає державній реєстрації. А встановлений земельний сервітут може бути: договором, законом, заповітом, рішенням суду.

Права, що виникають в особи, в інтересах якої встановлено сервітут.

У власника, землекористувача земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітут, є право вимагати від осіб, в інтересах яких встановлено земельний сервітут, плату за його встановлення.

В свою чергу власник земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітут, має право на відшкодування збитків, завданих встановленням земельного сервітуту.

Проблеми правового регулювання, полягають в тому, що земельний сервітут не може бути предметом купівлі-продажу, застави та не може передаватися будь-яким способом особою, в інтересах якої цей сервітут встановлено, іншим фізичним та юридичним особам. При цьому, якщо право на земельну ділянку, щодо якої встановлений земельний сервітут, перейшло до іншої особи- дія земельного сервітуту зберігається.

Дія земельного сервітуту підлягає припиненню в таких випадках:

- поєднання в одній особі суб'єкта права земельного сервітуту, в інтересах якого він встановлений, та власника земельної ділянки;

- відмови особи, в інтересах якої встановлено земельний сервітут;

- рішення суду про скасування земельного сервітуту;

- закінчення терміну, на який було встановлено земельний сервітут;

- невикористання земельного сервітуту протягом трьох років;

- порушення власником сервітуту умов користування сервітутом.

Окрім того, в судовому порядку за позовом власника земельної ділянки, щодо якої встановлено земельний сервітут, може бути припинено його дію якщо:

  • припинились підстави для його встановлення;
  • після встановлення земельного сервітуту неможливо використовувати ділянку за її цільовим призначенням.

Ми розглянули загальні положення Закону та бачимо, що в кожній ситуації потрібно орієнтуватися на обставини вашої справи. Більше відповідей на питання щодо встановлення і дії земельного сервітуту, а також практичні поради та професійну юридичну допомогу ми наддамо вам при зверненні. Форма договору, його умови, чи потрібно його нотаріальне посвідчення, як відбувається реєстрація та строки його укладення, на всі ці та інші питання відповість кваліфікований спеціаліст VertiS Law Firm. Звертайтесь до нас!