СТАТУТ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

22.07.2019

ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» є спеціальним законом, сфера застосування якого визначає правовий статус товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, порядок їх створення, діяльності та припинення, права та обов'язки їх учасників.

Зміни до статуту регламентовані в ч.5,6 ст.11 зазначеного Закону.

У статуті товариства зазначаються відомості про:

1) повне та скорочене (за наявності) найменування товариства;

2) органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень;

3) порядок вступу до товариства та виходу з нього.

Статут товариства може містити інші відомості, що не суперечать закону. По тексту Закону є ще кілька положень, які обов'язково повинні бути відображені в статуті. Вимог вносити до статуту інформацію про місцезнаходження товариства, склад засновників і розміри їх часток в цьому переліку немає.

Одночасно з прийняттям цього закону, внесено відповідні зміни до ЦК України та ЗУ «Про господарські товариства».

Однак ст. 82 ГК України залишилася без змін, в ній також зазначені вимоги до статутних документів господарського товариства, які повинні містити відомості:

  • про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, склад і компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, з яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів, інші відомості;
  • про розмір часток кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення ними вкладів.

Статутом може бути встановлено порядок визначення розміру часток учасників залежно від зміни вартості майна, внесеного як вклад, та додаткових внесків учасників.

28.04.2019 року набрала чинності Постанова КМУ № 367 від 27.03.2019, якою Уряд затвердив модельний статут ТОВ. Згідно модельного статуту склад засновників (учасників), розмір статутного капіталу, розмір часток у статутному капіталі кожного з учасників визначаються відповідним рішенням засновників (учасників) Товариства.

Для консультації з приводу уставних документів Вашої компанії, звертайтесь до VertiS LAW FIRM. Кваліфікована команда адвокатів відповість на актуальні запитання щодо оформлення документації суб'єкта господарської діяльності.