Трудова інтелектуальна власність

24.09.2019

Оформлення прав інтелектуальної власності між роботодавцем та працівником допоможе зберегти права на об'єкти інтелектуальної власності між роботодавцем та його клієнтами.

При оформленні трудових відносин, потрібно пам'ятати положення законів у сфері регулювання прав на об'єкти інтелектуальної власності, створені працівниками у зв'язку з виконанням трудового договору.

Якщо у роботодавця відсутні трудові або цивільно-правові договори (завдання, посадові інструкції) з працівниками, то останні можуть претендувати:

  • на спільне використання об'єктів інтелектуальної власності, створених їх творчою працею,
  • на всі виключні майнові права на об'єкти інтелектуальної власності, у разі створення не у зв'язку з виконанням трудового договору,
  • на виплату винагороди за створення та/або використання об'єктів інтелектуальної власності роботодавцем або третіми особами.

Основні ознаки «службового твору» (винаходу):

  • створений з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва та обладнання роботодавця,
  • створені об'єкти інтелектуальної власності працівником протягом строку дії трудового договору з роботодавцем та за його рахунок,
  • створення об'єкту (результату творчої праці) входило до трудових обов'язків працівника, визначених трудовим договором та відноситься до специфіки діяльності роботодавця.

Майнові права

Що стосується майнових прав, то Цивільний кодекс України передбачає: права на об'єкт інтелектуальної власності, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором.

Спільні права

Правовий режим володіння спільними майновими правами інтелектуальної власності на об'єкт інтелектуальної власності, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, означає, що жодна зі сторін не має права здійснювати майнові права на службовий твір без згоди іншої сторони. Сторони мають право користуватися відповідними правами щодо об'єкту інтелектуальної власності самостійно або надавати/відчужувати такі права третім особам лише зі згоди іншої сторони. А також, роботодавець та працівник мають спільне право на отримання відповідних реєстраційних документів на об'єкт інтелектуальної власності (свідоцтва, патенти).

Особисті немайнові права

Особисті немайнові права інтелектуальної власності на об'єкт інтелектуальної власності, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт інтелектуальної власності. Умовно, можливо розділити:

  • право на визнання особи творцем (автором, винахідником тощо) об'єкту інтелектуальної власності,
  • право на недоторканність об'єкту інтелектуальної власності.

Зазначені права не залежать від розподілу майнових прав інтелектуальної власності і назавжди залишаються за працівником, навіть якщо всі виключні майнові права на об'єкт інтелектуальної власності належать або передані роботодавцю. Особисті немайнові права не можуть бути відчужені, але деякі з них (право на недоторканність твору) можуть належати також спадкоємцям.

Для отримання таких прав, сторони можуть у договірному порядку домовитися про порядок користування ними та закріпити у трудовому або у відповідному цивільно-правовому договорі з працівником. Наприклад, працівник може заборонити роботодавцю зазначати його ім'я, як автора, при використанні об'єкта інтелектуальної власності, оскільки бажає залишитися анонімом.

У відповідному договорі сторони можуть домовитися про розподіл виключних майнових прав, ніж той, що закріплений законодавством, що відповідає діючим нормам законів. Сторони можуть домовитись про належність роботодавцю також усіх виключних майнових прав інтелектуальної власності на об'єкт інтелектуальної власності з моменту або після його створення, або які можуть бути створені працівниками в майбутньому.

VertiS Law Firm надає консультації щодо оформлення прав інтелектуальної власності між роботодавцем та працівником, та допоможе скласти новий договір чи додаткову угоду до вже діючого. Звертайтесь до спеціалістів адвокатської компанії VertiS Law Firm. 

Фото pixabay.com