Як вивезти та ввезти твори мистецтва через кордон України?           

16.10.2019

Питання документального оформлення та дотримання правил щодо перетину кордону України з картинами та іншими творами мистецтва завжди актуальне та потребує покрокових дій.

Що таке культурні цінності?

Культурні цінності - це об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню, охороні, перелік яких визначено ЗУ "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей";

Серед іншого, до культурних цінностей відносяться оригінальні художні твори живопису, графіки та скульптури, художні композиції та монтажі з будь-яких матеріалів, твори декоративно-прикладного і традиційного народного мистецтва.

Колекція культурних цінностей - це однорідні або підібрані за певними ознаками різнорідні предмети, які, незалежно від культурної цінності кожного з них, зібрані разом становлять художню, історичну, етнографічну чи наукову цінність.

Щодо вивезення культурних цінностей - це фактичне їх переміщення через митний кордон України з території України без зобов'язання їх зворотного ввезення в Україну. А ввезення культурних цінностей - переміщення їх через митний кордон України з території іноземної держави в Україну без зобов'язання їх зворотного вивезення з України.

Законодавство також розділяє поняття щодо тимчасового вивезення та ввезення культурних цінностей, що обумовлене угодою, а також їх транзит через територію України, тобто переміщення будь-якими законними способами з території однієї іноземної держави на територію іншої іноземної держави через територію України без використання цих культурних цінностей на території України.

Спеціальний дозвіл

Відповідно до Митного кодексу, на деякі речі встановлені обмеження щодо їх переміщення через митний кордон України. Пропуск культурних цінностей через кордон та їх оформлення здійснюються митними органами на підставі отриманих документів, виданих уповноваженими державними органами. Отже, при вивезенні культурних цінностей за кордон потрібно не пізніше ніж за місяць звернутись до Міністерства культури України з клопотанням про право на вивезення культурних цінностей.

За послугу з видачі свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей адміністративний збір не сплачується. Строк надання послуги: 30 календарних днів з дня отримання заяви (клопотання). За результатами розгляду клопотання особа отримує Свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України або письмове повідомлення про відмову в його видачі. Результат повідомляється в письмовому вигляді та надсилається поштою або видається безпосередньо заявнику.

Що може бути підставою для відмови в отриманні свідоцтва?

 • Подання суб'єктом звернення неповного пакету документів, що додаються до заяви, згідно із встановленим вичерпним переліком.
 • Виявлення в документах, поданих суб'єктом звернення, недостовірних відомостей.
 • Згідно з висновком державної експертизи культурних цінностей предмет не є культурною цінністю.
 • Відсутні гарантії щодо забезпечення надійного зберігання та повернення культурних цінностей в обумовлений угодою термін.
 • Згідно з висновком державної експертизи культурних цінностей заявлені для тимчасового вивезення культурні цінності в такому стані, що не можна змінювати умови їх зберігання.
 • Культурні цінності є предметом спору щодо права власності на них.
 • Страхова вартість культурних цінностей, заявлених для тимчасового вивезення, не відповідає їх реальній вартості.
 • Культурні цінності, заявлені для тимчасового вивезення, перебувають в розшуку.
 • У державі, до якої передбачено здійснити тимчасове вивезення культурних цінностей, сталося стихійне лихо, виникли збройні конфлікти, введено надзвичайний стан або існують інші обставини, що перешкоджають забезпеченню надійного зберігання і поверненню культурних цінностей, які тимчасово вивозяться в цю державу.

Відмову в отриманні свідоцтва можливо оскаржити в суді, в порядку адміністративного судочинства.

Які потрібно подати документи для отримання дозволу на переміщення культурних цінностей?

 • Заява про видачу свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України.
 • Клопотання про право на вивезення (тимчасове вивезення) культурних цінностей.
 • Документ, що підтверджує право власності на культурні цінності.
 • Висновок державної експертизи культурних цінностей.
 • Копія угоди з приймаючою стороною про мету, гарантії надійного зберігання та повернення культурних цінностей в обумовлений угодою строк, засвідчена посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, або нотаріально.
 • Документ про страхування культурних цінностей, що тимчасово вивозяться, із забезпеченням усіх випадків страхового ризику або документ про державні гарантії фінансового покриття будь-якого ризику, виданий країною, яка приймає культурні цінності.

Отже, свідоцтво на право вивезення культурних цінностей є документом для пропуску таких цінностей за межі митної території України. Без свідоцтва вивезення культурних цінностей забороняється.

В наступній статті надамо коментарі та правові роз'яснення тимчасового вивезення творів на арт-виставки, оформлення договорів на придбання картин та багато іншої корисної інформації. 

Vertis Law Firm - це професійна команда і правова допомога.

Адвокат, керуючий партнер Vertis LF - Дмитро Шапарьков