За рішенням суду, стягувачеві має бути перерахована сума в іноземній валюті, а не її еквівалент у гривні.

22.01.2019

 Виникають питання належного виконання державними виконавцями судових рішень з дотриманням «курсової різниці». ВСУ тривалий час не дотримувався єдності в судовій практиці в такій категорії справ та змінював позиції.

У судовому рішенні по справі №6-708 цс 17 від 12.07.2017 ВСУ зазначив, що рішенням суду кредитна заборгованість стягнута в іноземній валюті, що передбачено кредитним договором. Закінчивши виконавче провадження стягненням боргу у гривні, суду слід перевірити, який доларовий еквівалент на виконання рішення суду стягнуто державним виконавцем.

У постанові ВСУ по справі №6-1445 цс 17 від 13.09.2017 суд змінив свою правову позицію, не вказуючи про це, як вимагала стаття 360-7 ЦПК 2004 року, та зазначив, що законодавством державного виконавця не наділено правом змінювати суму заборгованості, розраховану та визначену у рішенні суду, де визначено доларовий еквівалент гривні.

В подальшому, справу передано на розгляд Великої Палати ВС, яка постановою від 04.07.2018 (справа №761/12665/14-ц, провадження №14-134 цс 18), відступивши від висновку ВСУ, викладеного у постанові №6-1445 цс 17 від 13.09.2017 року, зазначивши, що у разі зазначення у судовому рішенні про стягнення суми коштів в іноземній валюті з визначенням еквіваленту такої суми у гривні стягувачеві має бути перерахована вказана у резолютивній частині судового рішення сума в іноземній валюті, а не її еквівалент у гривні. Перерахування стягувачеві суми у національній валюті України чи іншій валюті, аніж валюта, зазначена у резолютивній частині судового рішення, не вважається належним виконанням судового рішення.

Офіційний текст рішення за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/75296546