ЗАХИСТИТИ ХУДОЖНИКА

11.10.2019
фото pixabay.com
фото pixabay.com

Якщо арт-роботи під правовим захистом - це надає впевненості творчим людям та дозволяє сміливо втілювати нові ідеї. Наведемо для прикладу цивільну справу Верховного Суду від 27.12.2018 року №205/3287/16-ц про захист прав художника.

Судом встановлено, що Позивач, своєю творчою працею, створила твір образотворчого мистецтва - картину. Авторські права на збірки творів образотворчого мистецтва зареєстровано Державною службою інтелектуальної власності України, про що свідчить свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.

В магазині сувенірів, в торговому центрі, зафіксовано факт публічного показу та розповсюдження товару Відповідачем, а саме: магніт сувенірний, на якому незаконно (без дозволу) відтворено один із товарів образотворчого мистецтва (картини).

Основа для захисту

  • Перелік об'єктів авторського права закріплений у ст.433 ЦК України та ст.8 ЗУ «Про авторське право і суміжні права».
  • Авторське право виникає з моменту створення твору. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей (ч.1 ст.437 ЦК України та ст.11 ЗУ «Про авторське право і суміжні права»).
  • До майнових прав автора належить виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами, а саме: дозволяти або забороняти, зокрема розповсюдження творів шляхом продажу, відчуження іншим способом, а також подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором (ст.ст. 440, 441 ЦК України та ст.15 ЗУ «Про авторське право і суміжні права»).
  • Автор -фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір. Положеннями ч.2 ст.11 цього ж Закону встановлено, що авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення (ст.1 ЗУ «Про авторське право і суміжні права»).
  • Автор має право вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі і його примірниках і за будь-якого публічного використання твору, якщо це практично можливо, а також вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора (ст.14 ЗУ «Про авторське право і суміжні права»).
  • Порушенням авторського права і (або) суміжних прав, що дає підстави для судового захисту, є зокрема, піратство у сфері авторського права і (або) суміжних прав - опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення з митної території України і розповсюдження контрафактних примірників творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм і програм організацій мовлення (ч.1 ст.50 ЗУ «Про авторське право і суміжні права»).
  • Контрафактний примірник твору, фонограми, відеограми - примірник твору, відтворений, розповсюджуваний з порушенням авторського права і (або) суміжних прав (ст.1 ЗУ «Про авторське право і суміжні права»).
  • До майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать: виключне право на використання твору; виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами (ст.15 ЗУ «Про авторське право і суміжні права»).

За встановлених обставин, виходячи з того, що у Відповідача не було законного права на використання зображень (малюнків), автором яких є Позивач, оскільки між сторонами не укладався договір про передачу прав на використання цих малюнків, суд дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для стягнення з Відповідача на користь Позивача компенсації за порушення авторського права. 

Здійснивши продаж товарів із намальованими зображеннями, автором яких є Позивач, Відповідач порушив авторські права.