Супроводження господарської діяльності

Послуги:

- консультування з питань здійснення поточної господарської діяльності;

- супроводження укладення та виконання угод;

- складання статутних документів юридичних осіб та інших документів, що випливають із корпоративних правовідносин;

- представництво інтересів клієнтів перед контролюючими, правоохоронними, судовими та іншими органами;

- складання, аналіз та рецензування господарських договорів.